CHOOSE YOUR LANGUAGE:

CHOOSE YOUR LANGUAGE:

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Senin, 23 Mei 2011

WARISKAN LEBIH BANYAK

Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqash Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurasyiy Az-Zuhriy ra. (beliau salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga), ia berkata:
"Rasulullah saw menjenguk saya ketika haji Wada', karena sakit keras, kemudian saya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakit saya sangat keras sebagaimana yang engkau lihat, sedangkan saya mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan dua pertiga dari harta saya itu?"
Beliau menjawab: "Tidak boleh".

Saya bertanya lagi: "Bagaimana kalau separuhnya?"
Beliau menjawab: "Tidak boleh".

Saya bertanya lagi: "Bagaimana kalau sepertiganya?"
Beliau menjawab: "Sepertiganya itu banyak dan cukup besar. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia.
Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh isterimu."

Kemudian saya bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah saya akan segera berpisah dengan kawan-kawanku?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya kamu belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu."

Seraya berdoa Abu Ishak berkata: "Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ketempat yang mereka tinggalkan, tetapi kasihan si Sa'ad bin Kaulah yang selalu disayangkan oleh Rasulullah karena ia mati di Makkah." (HR. Bukhari dan Muslim)

BACA JUGA YANG INI:Tidak ada komentar:

Posting Komentar