CHOOSE YOUR LANGUAGE:

CHOOSE YOUR LANGUAGE:

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Jumat, 18 Juni 2010

ISTIQOMAH

Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Kulihat ada seorang Nabi yang disertai dengan rombongan kecil, ada pula Nabi yang disertai dengan satu dua orang saja, bahkan ada seorang Nabi yang tanpa pengikut seorangpun.
Kemudian tampak satu rombongan besar yang aku sangka mereka adalah umatku, akan tetapi dikatakan kepadaku:
"Ini adalah Musa dan kaumnya tetapi lihatlah ke ufuk sana."
Kemudian aku melihat ke ufuk itu. Tiba-tiba aku melihat satu rombongan besar, lantas dikatakan kepadaku: "Lihatlah ke ufuk yang lain."
Di sana aku melihat satu rombongan yang besar lagi, kemudian dikatakan kepadaku:
"Itulah umatmu yang di dalamnya terdapat tujuh puluh ribu orang yang akan memasuki surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa lebih dahulu."

Beliau kemudian bangkit dan masuk ke dalam rumah.
Orang-orang ramai membicarakan tentang orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan disiksa. Salah seorang di antara mereka berkata:
"Mungkin saja mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw." Dan ada pula yang mengatakan:
"Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan dia tidak menyekutukan Allah."
Dan mereka menafsirkannya bermacam-macam.

Kemudian Rasulullah saw keluar dan bersabda kepada mereka: "Apa yang sedang kalian bicarakan?"
Kemudian mereka menceritakannya, maka beliau
bersabda: "Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menjampi, dan mereka tidak pernah minta dijampi, mereka yang tidak meramal dan hanya kepada Tuhan sajalah mereka bertawakal."

Kemudian 'Ukasyah bin Mihshan berkata:
"Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk golongan mereka."
Beliau menjawab: "Engkau termasuk golongan mereka."
Kemudian berdirilah orang lain sambil berkata: "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk golongan mereka."
Beliau menjawab: "Engkau telah didahului oleh Ukasyah."
(HR. Bukhari dan Muslim)

BACA JUGA YANG INI:Tidak ada komentar:

Posting Komentar